Šta nastavnice i nastavnici kažu o Nastavničkom vodstvu?!

„Nastavničko vodstvo je pokretačka snaga za nastavnike u školi.“

„Osjećam se puno bolje, osjećam da ovo što radim vodi nekuda, donosi promjene.“

„Ovaj proces nas je naveo da s drugim nastavnicima razgovaramo o pitanjima o kojima inače nismo mnogo razmišljali. Naveo nas je da razmislimo o svom načinu učenja i podučavanja, te da je nekada dobro izaći iz okvira onog uobičajenog.“

„Zahvaljujući ovom procesu nastavnici su se pokrenuli, škola je postala vidljivija, djeca su vidljivija, rad nastavnika je vidljiviji. Od roditelja smo napravili aktivne partnere i bolje sarađujemo.“

„Značajno iskustvo, jer smo drugačije pristupili rješavanju problema, konkretizovali smo korake, znali šta su nam željeni ishodi i sve to stavili na papir.“

„Jako je važno definisati šta želimo, na početku ovog procesa ja sam bila pred zidom, dok nisam definisala jasan cilj.“

„Imali smo priliku vidjeti da ako u nastavi nešto ne ide, da se to može prevazići. O našem pristupu sve ovisi, a ovo nam je pokazalo kako je potrebno da budemo fleksibilniji.“

„Posmatrajući promjene kod učenika postala sam ponosna na svoj rad, posvećenija svojim učenicima i profesiji.“

„Imala sam priliku upoznati bolje i rad svojih kolega zbog čega ih još više cijenim i mislim da možemo zajedno utjecati na poboljšanje našeg obrazovnog sustava, malim ali sigurnim koracima.“

„Čitanjem, analiziranjem i korištenjem dobivenih alata i materijala naučila sam da promjena kreće od mene i da sam ja ta koja utiče na ishod.“

„Ranije sam radila u školi gdje se radilo striktno u skladu sa planom i programom i gubila sam motivaciju da pokušavam unijeti promjene u rad. Nakon sudjelovanja u Nastavničkom vodstvu, oduševilo me je što mogu unijeti inovacije u rad. Nestalo je klonulosti, nove ideje su stalno navirale, reakcije djece i roditelja su bile dobre. Sada uživam u svom poslu.“

„Nastavničko vodstvo je način rada koji nastavnika navodi da više istražuje i razmišlja na drugačiji način kako bi riješio neki problem u praksi.“

„To je program koji pomaže i nastavnicima i učenicima da ostvaruju uspjeh.“

„Nastavničko vodstvo pokreće i aktivira nastavnika i učenike, časovi prolaze brže i bolje.“

Projekat Međunarodno nastavničko vodstvo (International Teacher Leadership project; u daljem tekstu ITL projekat) je istraživački i razvojni projekat koji uključuje istraživače i praktičare iz 15 evropskih zemalja (Hrvatska, Grčka, Portugal, Rumunija, Španija, Turska itd). Kao odgovor na njihov interes, iniciran je ovakav projekat od strane David Frosta iz Cambridge-a. David Frost je razvio modele, strategije i alate za podršku nastavnicima voditeljima inovacija i promjena u različitim kontekstima u Velikoj Britaniji u proteklih 20 godina, od nedavno i u kontekstu HertsCam programa. Njegovo istraživanje i razvojni rad je konceptualno baziran na "Vodstvom do učenja" ("Leadership for Learning"; u daljem tekstu LfL) radu na Fakultetu obrazovanja. Ideja nastavničkog vodstva je povezana sa predanosti tima LfL-a demokratskim oblicima učenja i vodstvu. Projekat se temelji na metodologiji korištenoj u Carpe Vitam LfL projektu (više na www.leadershipforlearning.org.uk).

Osnovni cilj ITL projekta jeste da izgradi oblike podrške za nastavničko vodstvo koje će biti odgovarajuće za različita kulturološka i politička uređenja i izazove koji mogu nastati iz tih uređenja. To se postiže prvenstveno uspostavljanjem programa podrške a zatim istraživanjem kako razvoj nastavničkog profesionalnog identiteta i oblika profesionalnosti može doprinijeti reformi obrazovanja u različitim kulturološkim kontekstima.

Ciljevi ITL projekta

 • Kreiranje održive mreže akademika, predstavnika zakona i praktičara širom Evrope posvećenih u širenju znanja o tome kako razviti i unaprijediti nastavničku profesionalnost.
 • Kreirati održivu mrežu nastavnika koja bi im omogućila forum za nadogradnju ličnog profesionalnog znanja – znanja o učinkovitom podučavanju i učenju i znanje o tome kako transformisati i unaprijediti obrazovne odredbe u vlastitoj školi, pa i u sistemu.

Projektni tim

Projekat je vođen i koordiniran od strane Davida Frosta i Univerziteta Cambridge. Metodologija projekta je ujedno i razvojna i diskurzivna. Projekat je zamišljen kao saradnja istraživačkih partnera i praktičara. Metodologija akcijskog istraživanja omogućava prikupljanje podataka koji mogu biti korišteni za evaluaciju programa i za međunarodni diskurzivni proces. Članovi projektnog tima, nastavnici i direktori škola koje učestvuju u projektu će biti "uvučeni" u proces diskusija i evaluaciju s ciljem da se nadogradi naše znanje o tome kako da se podrži nastavničko vodstvo i da se to znanje učini dostupnim širim profesionalnim zajednicama u Evropi.
David Frost je akademski istraživač koji također vodi i programe podrške školama i razvoj nastavnika u saradnji sa velikim lokalnim okrugom Velikoj Britaniji (The HerstCam mreža).

Projekat je baziran na praktičnom radu koji ima za cilj kreiranje programa podrške za nastavnike koji žele da redefinišu svoju ulogu i postanu "prvaci u inovaciji" (Frost,2008b). Metodologija akcijskog istraživanja omogućava prikupljanje podataka koji se mogu koristiti za procjenu programa. Podaci trebaju da izvijeste o razvoju strategija prilagođenih svakom nacionalnom i institucionalnom kontekstu. O principima i dilemama se se vode rasprave i diskusije unutar projektnog tima i šire putem međunarodnih konferencija i umrežavanja za praktičare učesnike.

Sa početkom akademske 2009.-2010.godine započeli su programi podrške za nastavničko vodstvo u Atini (Grčka), Zagrebu (Hrvatska), Minho (Portugal), Murcia (Španija), Istanbul (Turska), Hertforsshire (VB) i u jugoistočnoj Velikoj Britaniji. Tokom 2010.godine pridružili su se novi partneri iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kosova, Rumunije, Srbije, Crne Gore i BJR Makedonije i Moldavije. Ovaj projekat uključuje većinu zemalja jugoistočne Evrope kao što je i navedeno i finansiran je od strane Instituta Otvoreno Društvo (OSI – Open Society Institute).

Uticaj projekta

Planiran uticaj nastavnika kroz vlastiti projekat ima potencijal da napravi promjene na više načina. Istraživanjem su identifikovane sljedeće kategorije uticaja (Frost and Durrant, 2002):

Uticaj na nastavnike

 • Poboljšane nastavne vježbe kako bi nastavnici i njihove kolege usvojili nove načine rada te i poboljšan praktični rad
 • Poboljšanje ličnih sposobnosti – nastavnici i njihove kolege mogu steći nove vještine i strategije, steći znanje i razumijevanje, mogu razviti lične sposobnosti (emocionalna inteligencija; samosvjesnost; samopouzdanje)
 • Poboljšanje interpersonalnih sposobnosti – aktivnije učešće u razvoju škole te razvoj vještina izgradnje i održavanja profesionalnih odnosa

Uticaj na školu kao organizaciju

 • Poboljšanje strukture i procesa u donošenju odluka te uvođenje strukturiranog vodstva nastavnika.
 • Poboljšanje kolegijalnih odnosa i kvaliteta profesionalnog diskursa.

Uticaj na učenike

 • Unaprijeđena postignuća (vještine, uspjeh) - testovi i uspjeh na ispitima mogu biti poboljšani, znanje i vještine o predmetu mogu biti dodatno razvijene, znanje iz drugih područja nastavnog plana i programa mogu biti poboljšana
 • Poboljšana metakognicija – razvijanje samosvjesti i Sposobnost da razmisle o ocjenama i načinama učenju
 • Uticaj izvan škole
 • Nastavnici mogu dijeliti ideje i dobru praksu sa učiteljima u drugim školama
 • Mogu objaviti svoje radove kroz mreže, website-ove, žurnale